Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 67, văn bản 1 đến 50 trong 3331 văn bản.
1061/QĐ-UBND 29/09/2022 Phân bổ kinh phí để Trung tâm VH - TT & - TH huyện tham gia các môn thể dục thể thao tỉnh QN lần thứ IX năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1062/QĐ-UBND 29/09/2022 Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo NQ số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2/2022) UBND huyện Quế Sơn
1063/QĐ-UBND 29/09/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quế Sơn giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
1090/UBND-VX 29/09/2022 V/v rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn huyện. UBND huyện Quế Sơn
1091/UBND-NC 29/09/2022 Hội nghị tuyên truyền phổ biến PL về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1092/UBND-KT 29/09/2022 Kiểm tra, xử ly vi phạm đối với cơ sở hoạt động kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký trong Cụm CN Đông Phú UBND huyện Quế Sơn
1093/UBND-KT 29/09/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Quế Sơn
1094/UBND-VX 29/09/2022 Công văn về việc tra cứu, thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam UBND huyện Quế Sơn
1095/UBND-KT 29/09/2022 khẩn trương báo cáo thiệt hại do Bão số 4 (Noru) gây ra trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1096/UBND-KT 29/09/2022 Về việc tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Phương án lựa chọn nhà đầu tư, khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
226/TTr-UBND 29/09/2022 Đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong công tác bố trí đất tái định cư để thực hiện dự án: Khu phố chợ Đông Phú, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
349/GM-UBND 29/09/2022 Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
370/TB-UBND 29/09/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 22.9.2022 UBND huyện Quế Sơn
490/BC-UBND 29/09/2022 BÁO CÁO Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1058/QĐ-UBND 28/09/2022 Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 UBND huyện Quế Sơn
1089/UBND-NC 28/09/2022 CV tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 định kỳ UBND huyện Quế Sơn
369/TB-UBND 28/09/2022 Về việc tham gia đào tạo lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Khoá 4, năm học 2022 - 2024 UBND huyện Quế Sơn
1076/UBND-KT 27/09/2022 CV báo cáo bổ sung hiện trạng sử dụng đất tại vị trí đề xuất phê duyệt danh mục dự án đầu tư dự án trong tháng 9/2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1077/UBND-VX 27/09/2022 V thực hiện chủ trương chủ trương của Huyện ủy về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Logo huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1078/UBND-VX 27/09/2022 Khẩn trương cập nhật thông tin, dữ liệu và đưa dữ liệu lên phần mềm lưu trữ, tổng hợp thông tin cung lao động năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1079/UBND-KT 27/09/2022 V/v xây dựng Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
1080/UBND-KT 27/09/2022 Triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1081/UBND-VX 27/09/2022 V/v đảm bảo an toàn các công trình viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống lụt bão trên địa bàn huyện năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1082/UBND-VX 27/09/2022 V/v triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của bão số 4 (Noru) và tình hình mưa lũ UBND huyện Quế Sơn
1083/UBND-VX 27/09/2022 Công văn về việc cho học sinh nghỉ học phòng, tránh bão số 4 UBND huyện Quế Sơn
1084/UBND-VX 27/09/2022 CV thực hiện Kế hoạch số 6103/KH-UBND ngày 16.9.2022 của UBND tỉnh về việc giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
1085/UBND-KT 27/09/2022 V/v đôn đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện. UBND huyện Quế Sơn
1086/UBND-KT 27/09/2022 Tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ UBND huyện Quế Sơn
1087/UBND-KT 27/09/2022 Thông báo và yêu cầu người nộp thuế được kiểm tra phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu cho Đoàn kiểm toán khi kiểm toán tại cơ quan thuế UBND huyện Quế Sơn
486/BC-UBND 27/09/2022 tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 08 tháng đầu năm 2022, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
487/BC-UBND 27/09/2022 báo cáo nhu cầu khắc phục PCTT 8 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1056/QĐ-UBND 26/09/2022 Phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện để các xã thực hiện XD các công trình thuộc Chương trình MTQG XD NTM năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1073/UBND-VX 26/09/2022 Công văn góp ý kế hoạch đào tạo lao động ngành du lịch UBND huyện Quế Sơn
1074/UBND-VX 26/09/2022 Công văn về việc tham vấn ý kiến ký kết MOU với các tổ chức PCPNN UBND huyện Quế Sơn
1075/UBND-VX 26/09/2022 V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1047/UBND-KT 20/09/2022 Về việc chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai UBND huyện Quế Sơn
1030/QĐ-UBND 19/09/2022 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nhà văn hóa thị trấn Đông Phú UBND huyện Quế Sơn
1031/QĐ-UBND 19/09/2022 Quyết định kiện toàn thành viên BQL chợ Bà Rén_Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
1039/UBND-VX 19/09/2022 Công văn về việc xin tiếp nhận, quản lý, sử dụng Qũy giải thưởng của huyện UBND huyện Quế Sơn
1040/UBND-VX 19/09/2022 Thông tin về Bộ Quy chuẩn Hướng dẫn công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư UBND huyện Quế Sơn
1041/UBND-VX 19/09/2022 V/v mời tham dự tập huấn công tác QLNN về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
1042/UBND-VX 19/09/2022 Công văn thống nhất chọn biểu trưng du lịch xanh của tỉnh UBND huyện Quế Sơn
1044/UBND-KT 19/09/2022 công văn góp ý dự thảo thông tư giám định tư pháp trên lĩnh vực nông nghiệp UBND huyện Quế Sơn
1045/UBND-KT 19/09/2022 Cv báo cáo 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 08.9.2021 của UBND tỉnh. UBND huyện Quế Sơn
1046/UBND-KT 19/09/2022 CV lấy ý kiến Phương án quản lý, sắp xếp khai thác chợ Bà Rén và Phương án di dời chợ Bà Rén (tỉnh) UBND huyện Quế Sơn
146/KH-UBND 19/09/2022 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2022, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 UBND huyện Quế Sơn
147/KH-UBND 19/09/2022 Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
336/GM-UBND 19/09/2022 Giấy mời làm việc với đoàn kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản UBND huyện Quế Sơn
338/GM-UBND 19/09/2022 Giấy mời làm việc với xã Quế Phong về tình hình KH-XH 8 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
472/BC-UBND 19/09/2022 Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động đấu giá tài sản của địa phương từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com