Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
122/KH-UBND 09/05/2024 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
118/KH-UBND 08/05/2024 Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Quế Sơn đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
119/KH-UBND 08/05/2024 Kiểm tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn 2024 UBND huyện Quế Sơn
120/KH-UBND 08/05/2024 Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
121/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch số hóa thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
62/KH-BCĐ 07/05/2024 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 Cơ quan khác
117/KH-UBND 06/05/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công UBND huyện Quế Sơn
116/KH-UBND 04/05/2024 Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
115/KH-UBND 03/05/2024 Kế hoạch Xây dựng “Cộng đồng học tập” trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
114/KH-UBND 02/05/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
57/KH-BCĐ 29/04/2024 Triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 Cơ quan khác
112/KH-UBND 26/04/2024 Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
113/KH-UBND 26/04/2024 kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
55/KH-BCĐ 25/04/2024 Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Quế Sơn” năm 2024 Cơ quan khác
110/KH-UBND 23/04/2024 Kế hoạch vùng trồng tập trung của huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
109/KH-UBND 22/04/2024 Kế hoạch đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
111/KH-UBND 22/04/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” trên địa bàn huyện Quế Sơn đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
107/KH-UBND 19/04/2024 Tham mưu kế hoạch công tác KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm 2024 - 2025 UBND huyện Quế Sơn
108/KH-UBND 19/04/2024 Chuyển đổi số huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
47/KH-BCĐ 17/04/2024 Tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hoá giao thông" năm 2024 Cơ quan khác
48/KH-BCĐ 17/04/2024 KH thực hiên chinh sách BHXH Cơ quan khác
102/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
103/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch tập huấn xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
104/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH THAM GIA TECHFEST QUẢNG NAM 2024 UBND huyện Quế Sơn
105/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH Phát triển ngành nghề nông thôn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
106/KH-UBND 16/04/2024 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
101/KH-UBND 15/04/2024 Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
100/KH-UBND 12/04/2024 KH giám sát, đánh giá CTMTQG giảm nghèo năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
43/KH-BTC 12/04/2024 Kế hoạch Tổ chức Chương trình Gameshow “Quê mình xứ Quảng” năm 2024 Cơ quan khác
99/KH-UBND 12/04/2024 Triển khai thực hiện các dự án thuộc CTMTGN năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
39/KH-BCĐ 10/04/2024 Kế hoạch của Tổ công tác xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý đất đai xã Quế Thuận Cơ quan khác
98/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
96/KH-UBND 08/04/2024 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 215-KH/HU ngày 12/3/2024 của Huyện uỷ Quế Sơn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển r UBND huyện Quế Sơn
97/KH-UBND 08/04/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Bơi phòng, chống đuối nước UBND huyện Quế Sơn
94/KH-UBND 05/04/2024 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
95/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
93/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
92/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
90/KH-UBND 01/04/2024 KH thưc hiện tháng cao điểm chi trả chính sách ASXH không dùng tiền mặt UBND huyện Quế Sơn
91/KH-UBND 01/04/2024 Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện và Công văn số 8131/UBND-NCKS ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về xử lý kết luận thanh tra UBND huyện Quế Sơn
86/KH-UBND 29/03/2024 Chuyển đổi Đài Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông trên địa bàn huyện Quế Sơn đến năm 2025 UBND huyện Quế Sơn
87/KH-UBND 29/03/2024 Đi công tác tại Hà Nội tham dự Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 UBND huyện Quế Sơn
88/KH-UBND 29/03/2024 Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Quế Sơn giai đoạn 2019-2024 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) UBND huyện Quế Sơn
89/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
84/KH-UBND 28/03/2024 Triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở UBND huyện Quế Sơn
85/KH-UBND 28/03/2024 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
81/KH-UBND 27/03/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
82/KH-UBND 27/03/2024 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 (21/4) trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
83/KH-UBND 27/03/2024 Triển khai công tác quản lý về hành nghề Y tế tư nhân năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
77/KH-UBND 25/03/2024 Kế hoạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 06/9/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác bảo UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com