Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 16, văn bản 1 đến 50 trong 778 văn bản.
639/QĐ-UBND 29/05/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân; đã có thành tích tiêu biểu trong 05 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (theo đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện) UBND huyện Quế Sơn
640/QĐ-XPHC 29/05/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Hồng Quý, xã Quế Mỹ Cơ quan khác
641/QĐ-UBND 29/05/2024 Quyết định thành lập BCĐ phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Quế Sơn, giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
632/QĐ-UBND 28/05/2024 Phân bổ kinh phí để Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thanh toán cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại năm 2023 theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
633/QĐ-UBND 28/05/2024 QĐ Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
634/QĐ-UBND 28/05/2024 QĐ Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
635/QĐ-UBND 28/05/2024 Xử lý tiền bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn huyện năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
636/QĐ-UBND 28/05/2024 Thu hồi và nộp trả ngân sách tỉnh niên độ 2023 UBND huyện Quế Sơn
637/QĐ-UBND 28/05/2024 Về chủ trương đầu tư Công trình: hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đông Phú 1 Địa điểm: thị trấn Đông Phú – huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
638/QĐ-XPHC 28/05/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Đình Tám, xã Quế Mỹ Cơ quan khác
623/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi UBND huyện Quế Sơn
624/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định kiện toàn ban quản lý chợ Hương An UBND huyện Quế Sơn
625/QĐ-UBND 27/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Cũng cố, kiện toàn Hội đồng thẩm định-nghiệm thu, Tổ giúp việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
626/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định xác định diện tích đất ở của hộ ông Trần Đình Sơn (Đại diện là bà Nguyễn Thị Bảy), trú tại thôn Đông Nam, xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
627/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định Tuyển dụng và bổ nhiệm công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã UBND huyện Quế Sơn
628/QĐ-UBND 27/05/2024 Xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh mương loại III Tuyến kênh Vũng Liễu đến Đồng Dài và tuyến Kênh nội đồng thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
629/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 07 tập thể và 32 học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở đạt giải trong kỳ thi, hội thi cấp tỉnh năm học 2023-2024 do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức. UBND huyện Quế Sơn
630/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 giáo viên và 16 học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở; Đạt giải trong kỳ thi, hội thi cấp tỉnh năm học 2022-2023 do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức và phối hợp tổ chức. UBND huyện Quế Sơn
631/QĐ-UBND 27/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Quế Châu, hạng mục: Sửa chữa khối nhà lớp học, sân nền, tường rào, nhà vệ sinh Giáo viên điểm Khánh Đức. Địa điểm: Xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
84/QĐ-BTC 27/05/2024 Quyết định ban hành Thể lệ Ngày hội Gia đình huyện Quế Sơn năm 2024 Cơ quan khác
621/QĐ-UBND 25/05/2024 Quyết định phân bổ kinh phí ngân sách trưng ương , huyện để xã Quế Thuận và Quế Phú để thực hiện CT MTQG NTM 2024 UBND huyện Quế Sơn
622/QĐ-UBND 25/05/2024 QUyết định Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND huyện Quế Sơn về Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
616/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đặng Hồng, xã Quế Thuận UBND huyện Quế Sơn
617/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức bà Lê Thị Hoa - TH Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
618/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi đối với viên chức bà Lê Thị Nga - TH Quế Xuân1 UBND huyện Quế Sơn
619/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 08 tập thể và 13 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu trong Phong trào “Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang” huyện Quế Sơn giai đoạn 2019-2024. UBND huyện Quế Sơn
620/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định Gia hạn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Xưng, sử dụng đất tại thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
609/QĐ-UBND 23/05/2024 Quyết định phân bổ nguồn ngân sách Trung ương tỉnh huyện để cac xã thực hiện CTMT QG NTM năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
610/QĐ-UBND 23/05/2024 QĐ phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu UBND huyện Quế Sơn
611/QĐ-UBND 23/05/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Phạm Thị Mới, xã Quế Phú) UBND huyện Quế Sơn
612/QĐ-UBND 23/05/2024 QĐ Gia hạn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Hoa, sử dụng đất tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
613/QĐ-UBND 23/05/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 05 tập thể và 05 cá nhân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. UBND huyện Quế Sơn
614/QĐ-UBND 23/05/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (ông Hồ Văn Trường, thôn Mông Nghệ, xã Quế Phú) UBND huyện Quế Sơn
615/QĐ-UBND 23/05/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Địa điểm chiến thắng Cấm DơiHạng mục: Tu bổ hạng mục phù điêu, nhà bia và các hạng mục phụ trợ UBND huyện Quế Sơn
600/QĐ-UBND 22/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Quế Sơn về việc thu hồi đất của hộ ông Phạm Tám, thường trú tại thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn để thực hiện dự án Mở rộng Quốc lộ 1 (Km947 - Km987), đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
601/QĐ-XPHC 22/05/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NGuyễn Hoàng Tuấn, trú tại thôn Phú Cường 1, xã Quế Mỹ. Cơ quan khác
602/QĐ-UBND 22/05/2024 Về chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Trụ sở Chi cục Thuế (cũ) UBND huyện Quế Sơn
603/QĐ-UBND 22/05/2024 QĐ thành lập BCĐ hoạt động hè UBND huyện Quế Sơn
604/QĐ-UBND 22/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1. Địa điểm: xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
605/QĐ-UBND 22/05/2024 Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Kiên cố hoá tuyến đường ĐH23.QS; Lý trình: Km5+300 - Km5+800; Địa điểm xây dựng: Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
606/QĐ-UBND 22/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện Quế Sơn về phê duyệt điều chỉnh phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Trần Đại Nghĩa; Địa điểm: xã Quế Thuận và xã Quế Châu, huyện Quế S UBND huyện Quế Sơn
607/QĐ-UBND 22/05/2024 VV PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÃ QUẾ AN ĐẾN NĂM 2033 UBND huyện Quế Sơn
608/QĐ-UBND 22/05/2024 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà thi đấu thể thao đa năng huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
593/QĐ-UBND 21/05/2024 Phê duyệt DS hỗ trợ lãi suất NQ 13 năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
594/QĐ-UBND 21/05/2024 Phê duyệt DS HS SV được hỗ trợ học phí theo NĐ 97 của CP năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
595/QĐ-UBND 21/05/2024 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã huyện Quế Sơn đợt 1 năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
596/QĐ-UBND 21/05/2024 Phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh năm 2024. UBND huyện Quế Sơn
597/QĐ-UBND 21/05/2024 Trích Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
598/QĐ-UBND 21/05/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị thị trấn Đông Phú (đoạn Phan Châu Trinh đến KDC số 1; đoạn Phan Châu Trinh đến Lê Duẩn; đoạn Tôn Đức T UBND huyện Quế Sơn
599/QĐ-UBND 21/05/2024 ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ QUẾ CHÂU, HUYỆN QUẾ SƠN ĐẾN NĂM 2033 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com