Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 7, văn bản 51 đến 100 trong 312 văn bản.
24/BC-BCĐ 21/02/2024 Kết quả kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 Cơ quan khác
87/BC-UBND 21/02/2024 Báo cáo đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Quế Sơn
84/BC-UBND 20/02/2024 Báo cáo góp ý Dự thảo Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. UBND huyện Quế Sơn
85/BC-UBND 20/02/2024 BÁO CÁO Về việc giải quyết các dự án chậm tiến độ tại các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
86/BC-UBND 20/02/2024 Bao cao đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
82/BC-UBND 16/02/2024 Báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
83/BC-UBND 16/02/2024 Báo cáo Giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
81/BC-UBND 15/02/2024 Việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 UBND huyện Quế Sơn
80/BC-UBND 08/02/2024 báo cáo vụ việc tiềm ẩn phức tạp UBND huyện Quế Sơn
78/BC-UBND 07/02/2024 Về việc rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ UBND huyện Quế Sơn
79/BC-UBND 07/02/2024 V/v cam kết chưa nợ xây dựng cơ bản trong việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2025 UBND huyện Quế Sơn
77/BC-UBND 06/02/2024 báo cáo kết quả thực hiện KL Thanh tra Dự án NTND Nỗng Tranh UBND huyện Quế Sơn
71/BC-UBND 05/02/2024 BÁO CÁO Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
72/BC-UBND 05/02/2024 Kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện liên quan đến dự án nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh, xã Quế Cường (nay là xã Quế Mỹ) UBND huyện Quế Sơn
73/BC-UBND 05/02/2024 BC tình hình thực hiện và giải ngân vốn NSTW năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
74/BC-UBND 05/02/2024 BÁO CÁO Tình hình kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của các thương nhân trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
75/BC-UBND 05/02/2024 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
76/BC-UBND 05/02/2024 Đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn UBND huyện Quế Sơn
67/BC-UBND 03/02/2024 Báo cáo Về cung cấp thông tin xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
68/BC-UBND 03/02/2024 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
69/BC-UBND 03/02/2024 BC kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
70/BC-UBND 03/02/2024 Phục vụ thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ, thời kỳ 15/7/2021-30/11/2023 UBND huyện Quế Sơn
65/BC-UBND 02/02/2024 BC Đề xuất giao biên chế công chức, số người làm việc năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
66/BC-UBND 02/02/2024 Tình hình hực hiện nhiệm vụ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
61/BC-UBND 01/02/2024 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. UBND huyện Quế Sơn
62/BC-UBND 01/02/2024 BÁO CÁO Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
63/BC-UBND 01/02/2024 Báo cáo tình hình trước tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
64/BC-UBND 01/02/2024 BÁO CÁO Số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
60/BC-UBND 31/01/2024 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2024 và Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
58/BC-UBND 30/01/2024 báo cáo kết quả giải quyết vụ việc tồn đọng kéo dài UBND huyện Quế Sơn
59/BC-UBND 30/01/2024 Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam năm 2023 (theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ) UBND huyện Quế Sơn
54/BC-UBND 29/01/2024 Sơ kết 03 năm thực hiện NQ 06-NQ/TU UBND huyện Quế Sơn
55/BC-UBND 29/01/2024 Góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến sắp xếp ĐVHC và thành lập ĐVHC đô thị UBND huyện Quế Sơn
56/BC-UBND 29/01/2024 Tình hình triển khai thực hiện xây dựng Đề án mở rộng ĐGHC thị trấn Hương An UBND huyện Quế Sơn
57/BC-UBND 29/01/2024 VV VƯỚNG MẮC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 UBND huyện Quế Sơn
52/BC-UBND 26/01/2024 BÁO CÁO Đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
53/BC-UBND 26/01/2024 UBND huyện Quế Sơn tổng hợp báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh doanh rượu trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
49/BC-UBND 25/01/2024 Báo cáo tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ UBND huyện Quế Sơn
50/BC-UBND 25/01/2024 Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
51/BC-UBND 25/01/2024 BC Kết quả rà soát tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
17/BC-BCH 24/01/2024 Hỗ trợ từ nguồn thu Quỹ phòng chống thiên tai để đầu tư khắc phục, sửa chữa các công trình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Quế Sơn. Cơ quan khác
45/BC-UBND 23/01/2024 Thống kê số liệu Thanh niên xung phong UBND huyện Quế Sơn
46/BC-UBND 23/01/2024 Bao cao no XDCB tren dia ban huyn Que Sơn den het 2023 UBND huyện Quế Sơn
47/BC-UBND 23/01/2024 Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
48/BC-UBND 23/01/2024 Báo cáo Số liệu nguồn kinh phí đầu tư, sự nghiệp bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 03 năm 2021, 2022 và 2023 UBND huyện Quế Sơn
42/BC-UBND 22/01/2024 Tổng kết việc thực hiện Pháp luật về dân chủ trực tiếp UBND huyện Quế Sơn
43/BC-UBND 22/01/2024 Đề xuất danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
44/BC-UBND 22/01/2024 Báo cáo nhanh Kết quả thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 UBND huyện Quế Sơn
41/BC-UBND 19/01/2024 Đề nghị xem xét chủ trương đề xuất danh mục đầu tư dự án khai thác khoáng sản, để đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại xã Quế Thuận UBND huyện Quế Sơn
12/BC-HĐTĐ 18/01/2024 BC thẩm định Dự án 2 thuộc CTMGN xã Quế Mỹ Cơ quan khác

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com