Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 9, văn bản 51 đến 100 trong 435 văn bản.
104/TB-UBND 21/02/2024 Nghỉ hưu đúng tuổi đối với Vc Lê Thị Nga UBND huyện Quế Sơn
105/TB-UBND 21/02/2024 nghỉ hưu đối với VC Lê Thị Hoa UBND huyện Quế Sơn
106/TB-UBND 21/02/2024 Nghỉ hưu đúng tuổi đối với VC Phan Thị Chúc UBND huyện Quế Sơn
103/TB-UBND 20/02/2024 Về việc tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
102/TB-UBND 08/02/2024 Kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện ngày 05/02/2024 UBND huyện Quế Sơn
101/TB-UBND 07/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng dự án: Dự án: Khu dân cư Gò Bầu (đường Trần Đình Đàn), thị trấn Đông Phú. Địa điểm: thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (UBND thị trấn Đông Phú) UBND huyện Quế Sơn
100/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Võ Hữu Cường) UBND huyện Quế Sơn
71/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (lê thị Ánh Hồng) UBND huyện Quế Sơn
72/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (lê Văn Ngọc) UBND huyện Quế Sơn
73/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nguyễn Thị Bản) UBND huyện Quế Sơn
74/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Đinh Xuân Hai) UBND huyện Quế Sơn
75/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Lê Ngọc) UBND huyện Quế Sơn
76/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Đinh Xuân Cát) UBND huyện Quế Sơn
77/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Phạm Thị yến) UBND huyện Quế Sơn
78/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Trần Hữu Tâm) UBND huyện Quế Sơn
79/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Cảnh Xuân) UBND huyện Quế Sơn
80/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤTĐể thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Võ Thị Bình) UBND huyện Quế Sơn
81/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Võ Thị Chạy) UBND huyện Quế Sơn
82/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Phan Thị Lan) UBND huyện Quế Sơn
83/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Thị Thu) UBND huyện Quế Sơn
84/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Hồ Quang Trung) UBND huyện Quế Sơn
85/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Đinh Thị Thời) UBND huyện Quế Sơn
86/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam(Nguyễn Thị Hà) UBND huyện Quế Sơn
87/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Võ Đình Tấn) UBND huyện Quế Sơn
88/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Chín) UBND huyện Quế Sơn
89/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Lê Thị Ánh Hiền) UBND huyện Quế Sơn
90/TB-UBND 06/02/2024 TB về việc kết thúc thời gian niêm yết kết luận thanh tra UBND huyện Quế Sơn
91/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nguyễn Thị Hết) UBND huyện Quế Sơn
92/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Đinh Văn Đông) UBND huyện Quế Sơn
93/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Lê Văn Trung) UBND huyện Quế Sơn
94/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nguyễn Cảnh Thi) UBND huyện Quế Sơn
95/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Lê Viết Chín) UBND huyện Quế Sơn
96/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Cảnh Trương) UBND huyện Quế Sơn
97/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Trần Thị Liên) UBND huyện Quế Sơn
98/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Thị Nhàn) UBND huyện Quế Sơn
99/TB-UBND 06/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Dung) UBND huyện Quế Sơn
60/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.(Nguyễn Cảnh Năm) UBND huyện Quế Sơn
61/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Tý) UBND huyện Quế Sơn
62/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (lê Hùng Cường) UBND huyện Quế Sơn
63/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (nguyễn Hữu Văn) UBND huyện Quế Sơn
64/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Võ Văn Anh) UBND huyện Quế Sơn
65/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Thị Nhạn) UBND huyện Quế Sơn
66/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Thị bảy) UBND huyện Quế Sơn
67/TB-UBND 05/02/2024 Thông báo phân công CB-CC-NLĐ trực cơ quan nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
68/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (UBND thị trấn Hương An) UBND huyện Quế Sơn
69/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (lê thị bẻo) UBND huyện Quế Sơn
70/TB-UBND 05/02/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng công trình: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến giáp ĐH4.QS đến nhà ông Lào đi Bình Giang. Địa điểm: thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Đinh Xuân Tùng) UBND huyện Quế Sơn
47/TB-UBND 29/01/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng dự án: Kênh Ông Trợ, xã Quế Phú phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường). Địa điểm: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.(Võ Thị Kỳ) UBND huyện Quế Sơn
48/TB-UBND 29/01/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng dự án: Kênh Ông Trợ, xã Quế Phú phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường). Địa điểm: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.(trần thị mai) UBND huyện Quế Sơn
49/TB-UBND 29/01/2024 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng dự án: Kênh Ông Trợ, xã Quế Phú phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường). Địa điểm: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.(Phạm Đình Hoa) UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com