Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 487/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thắng
Trích yếu Phê duyệt nội dung và khái toán nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình chi không thường xuyên năm 2024.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quế Sơn
Loại văn bản Quyết định (3771)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 28 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
Tờ trình đề nghị phê duyệt kinh phí.signed.pdf
DTKP cổ động trực quan.pdf
DTKP thể dục TT.pdf
DTKP Thư viện.pdf
DTKP văn hóa văn nghệ.pdf
Dự toán chi tiet VHTT.pdf
Dự toán kinh phí CĐTQ.pdf
phu luc QĐ.signed.pdf
Quyet đinh phe duyet du toán.signed.pdf
phu luc TTr.pdf
To trinh.signed.pdf
Văn bản khác Phân bổ kinh phí cho UBND xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách ... (17/09/2019)
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (16/09/2019)
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ ... (16/09/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cạnh tranh trạm y tế, thôn Phú Bình ... (01/10/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SD đất tại điểm dân cư chợ đàng (01/10/2019)
Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học Đặng Ngọc Tỵ (30/09/2019)
Thu hồi và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho phòng VHTT huyện (30/09/2019)
Cho phép hợp nhất Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức xã Quế Xuân 2 thành hội khuyến học - Cựu giáo ... (30/09/2019)
Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp (Trần Hữu Ninh) (30/09/2019)
Miễn nhiệm chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp ( Nguyễn Minh Châu) (30/09/2019)
Trở về

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com