Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 19/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2023
Người ký Nguyễn Phước Sơn
Trích yếu Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022 (đợt 2)
Cơ quan ban hành UBND huyện Quế Sơn
Loại văn bản Quyết định (1134)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 51 (lượt), tải về 2 (lượt)

Văn bản đính kèm:
14.1.23QD ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG KCH ĐH (ĐỢT 2).signed.pdf
12.1.23 PL ĐIÊU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG KCH ĐH (QĐ) (2).signed.pdf
PL03- Điều chỉnh Kế hoạch ĐH 2022 (11-2022).signed.pdf
12.1.23 PL ĐIÊU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG KCH ĐH (TTr).signed.pdf
To trinh 05.signed.pdf
BC 08 DXCTĐT ĐIỀU CHỈNH KCH ĐH (ĐỢT 2).signed.pdf
PL 01 KEM THEO BCĐX DIEU CHINH CHU TRUONG DAU TU KCH DH 2022.pdf
Quyet dinh phe duyet dieu chinh dot 1, 2 và bổ sung đợt 3 DH và GTNT.signed.pdf
221215 TTR THAM DINH DC BC DX CHU TRUONG DAU TU KCH DH 2022.signed.pdf
221215 BC DX dieu chinh chu truong dau tu DH 1.signed.pdf
12.1.23 PL ĐIÊU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG KCH ĐH (BC).signed.pdf
Văn bản khác Phân bổ kinh phí cho UBND xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách ... (17/09/2019)
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (16/09/2019)
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ ... (16/09/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cạnh tranh trạm y tế, thôn Phú Bình ... (01/10/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SD đất tại điểm dân cư chợ đàng (01/10/2019)
Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học Đặng Ngọc Tỵ (30/09/2019)
Thu hồi và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho phòng VHTT huyện (30/09/2019)
Cho phép hợp nhất Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức xã Quế Xuân 2 thành hội khuyến học - Cựu giáo ... (30/09/2019)
Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp (Trần Hữu Ninh) (30/09/2019)
Miễn nhiệm chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp ( Nguyễn Minh Châu) (30/09/2019)
Trở về

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com