Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1923/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2023
Người ký Nguyễn Phước Sơn
Trích yếu QĐ Về việc giao số lượng hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023-2024
Cơ quan ban hành UBND huyện Quế Sơn
Loại văn bản Quyết định (2660)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 31 (lượt), tải về 4 (lượt)

Văn bản đính kèm:
CV 420 thay CV 323 đề xuât giao chi tieu hop dông.signed.pdf
PL kem QĐ 1544 HD Giao duc Y te kem theo QD UBND tinh trien khai.signed.pdf
QD 1544 trien khai thuc hien NQ 19 ve HĐLĐ-Ttr 1563.signed.pdf
PHU LUC.signed.pdf
Quyet dinh giao hop dong chuyen mon nghiep vu nam hoc 2023-2024.signed.pdf
Văn bản khác Phân bổ kinh phí cho UBND xã, thị trấn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách ... (17/09/2019)
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (16/09/2019)
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Hiệp khóa XIII, nhiệm kỳ ... (16/09/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cạnh tranh trạm y tế, thôn Phú Bình ... (01/10/2019)
Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền SD đất tại điểm dân cư chợ đàng (01/10/2019)
Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học Đặng Ngọc Tỵ (30/09/2019)
Thu hồi và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cho phòng VHTT huyện (30/09/2019)
Cho phép hợp nhất Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức xã Quế Xuân 2 thành hội khuyến học - Cựu giáo ... (30/09/2019)
Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp (Trần Hữu Ninh) (30/09/2019)
Miễn nhiệm chức danh chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Q Hiệp ( Nguyễn Minh Châu) (30/09/2019)
Trở về

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com