Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 7, văn bản 1 đến 50 trong 312 văn bản.
602/BC-UBND 21/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2022 và đề xuất kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
603/BC-UBND 21/11/2022 Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
592/BC-UBND 16/11/2022 Tham gia góp ý dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2022, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
593/BC-UBND 16/11/2022 TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN QUÝ III NĂM 2022 UBND huyện Quế Sơn
591/BC-UBND 15/11/2022 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
490/BC-UBND 29/09/2022 BÁO CÁO Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
486/BC-UBND 27/09/2022 tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 08 tháng đầu năm 2022, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công trên địa bàn huyện và quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
487/BC-UBND 27/09/2022 báo cáo nhu cầu khắc phục PCTT 8 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
472/BC-UBND 19/09/2022 Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động đấu giá tài sản của địa phương từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022 UBND huyện Quế Sơn
473/BC-UBND 19/09/2022 Báo cáo chuyển đổi VTCT theo Công văn của UBMTTQVN tỉnh UBND huyện Quế Sơn
474/BC-UBND 19/09/2022 KQ thực hiện KL số 02-KL/TW của Ban Bí Thư và NQ số 99/2019/QH 14 của Quốc hội UBND huyện Quế Sơn
475/BC-UBND 19/09/2022 Tham gia góp ý dự thảo Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2022-2026 UBND huyện Quế Sơn
456/BC-UBND 09/09/2022 Kết quả công tác CCHC và chuyển đổi số 9 tháng năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
450/BC-UBND 07/09/2022 Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII UBND huyện Quế Sơn
451/BC-UBND 07/09/2022 Đăng ký TTHC thực hiện DVC trực tuyến UBND huyện Quế Sơn
423/BC-UBND 12/08/2022 Báo cáo danh sách doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
355/BC-UBND 06/07/2022 Báo cáo kết quả triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
356/BC-UBND 06/07/2022 KQ thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
338/BC-UBND 27/06/2022 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý II năm 2022) Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An; Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và TT Hương An, huyện Quế Sơn. Địa điểm XD: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
339/BC-UBND 27/06/2022 Báo cáo Danh sách tham gia tập huấn Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới UBND huyện Quế Sơn
340/BC-UBND 27/06/2022 Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
341/BC-UBND 27/06/2022 BC kết quả thực hiện Đề án 06 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
336/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp. sửa chữa trụ sở làm việc UBND thị trấn Đông Phú. Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa khối nhà làm việc 2 tầng; xây mới tường rào, cổng ngõ, trang thiết bị và sân nền. UBND huyện Quế Sơn
337/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo xử lý phối hợp tổng rà soát các dự án trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
320/BC-UBND 20/06/2022 BC thực hiện chính sách BTXH 6 tháng đầu năm 2022 và nhu cầu kinh phí 6 tháng cuối năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
314/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 14/4/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi vị trí công tác UBND huyện Quế Sơn
315/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo rà soát thanh tra kinh tế - xã hội năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
316/BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo ket quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tahngs đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
306/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2), UBND huyện Quế Sơn
307/BC-UBND 15/06/2022 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
308/BC-UBND 15/06/2022 Kết quả xử lý nợ XDCB trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đến tháng 6/2022 UBND huyện Quế Sơn
309/BC-UBND 15/06/2022 Về việc hiệp thương ĐGHC giữa xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn và xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình UBND huyện Quế Sơn
310/BC-UBND 15/06/2022 BÁO CÁO XIN CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN KDC CANG TÂY UBND huyện Quế Sơn
311/BC-UBND 15/06/2022 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Quý II Năm 2022 Dự án thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai ngập úng vùng sản xuất màu 03 xã huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
312/BC-UBND 15/06/2022 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý II năm 2022) Tên dự án: Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
313/BC-UBND 15/06/2022 Tình hình thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết năm 2021 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
301/BC-UBND 14/06/2022 Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
302/BC-UBND 14/06/2022 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chỉ thị số số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tình hình tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
303/BC-UBND 14/06/2022 Báo cao tình hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa truyền thống UBND huyện Quế Sơn
304/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
305/BC-UBND 14/06/2022 Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
237/BC-UBND 20/05/2022 Kết quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
233/BC-UBND 19/05/2022 BAO CAO MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG NHÀ TẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NAY THEO THÔNG BÁO SỐ 143/TB-UBND NGÀY 27/4/2022 CỦA UBND TỈNH UBND huyện Quế Sơn
234/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
235/BC-UBND 19/05/2022 BC giải quyết kiến nghi của Nhân dân quý 1 năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
214/BC-UBND 06/05/2022 báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy UBND huyện Quế Sơn
207/BC-UBND 04/05/2022 Kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” UBND huyện Quế Sơn
203/BC-UBND 28/04/2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 UBND huyện Quế Sơn
204/BC-UBND 28/04/2022 Kết quả hỗ trợ gạo cho người dân gặp ảnh hưởng dịch Covid-19 năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
200/BC-UBND 27/04/2022 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 xã: Quế Hiệp, Quế Thuận, Quế Minh, Quế An và Quế Phong UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com