Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 7, văn bản 101 đến 150 trong 312 văn bản.
479/BC-UBND 05/09/2023 Báo cáo Tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn (Tính đến ngày 04/9/2023) UBND huyện Quế Sơn
480/BC-UBND 05/09/2023 báo cáo đánh giá kết quả thực hiện NĐ 114/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa UBND huyện Quế Sơn
475/BC-UBND 31/08/2023 Báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH Phước Đức UBND huyện Quế Sơn
476/BC-UBND 31/08/2023 Báo cáo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
477/BC-UBND 31/08/2023 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 giữa kỳ Tiểu dự án 2 thuộc dự án 3 (cải thiện dinh dưỡng) huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
478/BC-UBND 31/08/2023 Về các vướng mắc, khó khăn về kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 2114/QĐ-UBND UBND huyện Quế Sơn
455/BC-UBND 18/08/2023 BC rà soát, báo cáo thực trạng môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
456/BC-UBND 18/08/2023 Tình hình, kết quả triển khai thực hiện biên lai điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính UBND huyện Quế Sơn
450/BC-UBND 16/08/2023 Báo cáo tổng kết, đánh giá cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch UBND huyện Quế Sơn
451/BC-UBND 16/08/2023 Kết quả thực hiện Thông báo số 496-TB/TU ngày 22/02/2023 của Tỉnh uỷ UBND huyện Quế Sơn
452/BC-UBND 16/08/2023 Báo cáo Góp ý dự thảo Quyết định Quy định về tiêu chuẩn CBCC cấp xã và tuyển dụng công chức cấp xã UBND huyện Quế Sơn
453/BC-UBND 16/08/2023 báo cáo góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về số lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
454/BC-UBND 16/08/2023 Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 1999/UBND-NC ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trong các Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
447/BC-UBND 15/08/2023 BÁO CÁO Rà soát lộ trình thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
448/BC-UBND 15/08/2023 Giải trình nội dung thanh tra UBND huyện Quế Sơn
449/BC-UBND 15/08/2023 Đánh giá CTMTGN giữa kỳ theo mẫu 02-TT10/BLĐTBXH UBND huyện Quế Sơn
446/BC-UBND 14/08/2023 Báo cáo về đội ngũ cán bộ công chức cấp xã UBND huyện Quế Sơn
442/BC-UBND 11/08/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước UBND huyện Quế Sơn
443/BC-UBND 11/08/2023 BC Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra; Kiểm toán nhà nước năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
444/BC-UBND 11/08/2023 Báo cáo rà soát văn bản QPPL, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc tại các quy định hiện hành UBND huyện Quế Sơn
445/BC-UBND 11/08/2023 BC Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra; Kiểm toán nhà nước năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
438/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo về việc cho ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng Dự án: Tuyến đường giao thông – Đoạn từ ĐH27.QS đi CCN Gò Đồng Mặt UBND huyện Quế Sơn
439/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo về việc cho ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng Dự án: Khu tái định cư Gò Đồng Mặt; Địa điểm: Xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
440/BC-UBND 10/08/2023 Báo cáo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân UBND huyện Quế Sơn
441/BC-UBND 10/08/2023 báo cáo kết quả kiểm tra hồ chứa trước mùa mưa, lũ huyện quế sơn năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
433/BC-UBND 09/08/2023 BÁO CÁO Kết quả giai đoạn 2021-2023 thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
434/BC-UBND 09/08/2023 BÁO CÁO Xin ý kiến của TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện về điều chỉnh lộ trình thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
435/BC-UBND 09/08/2023 Báo cáo Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Hương An – Nâng cấp, mở rộng tuyến từ QL1A đến cơ quan thôn 4 cũ (Đoạn từ kênh N22 đến giáp đường ven bao), Hạng mục: Nền mặt đường và công trình (lần 2) UBND huyện Quế Sơn
436/BC-UBND 09/08/2023 Tình hình hoạt động Khoá tu và hội trại mùa hè của Phật giáo năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
437/BC-UBND 09/08/2023 Về việc thi hành Bản án phúc thẩm số 125/2022/HC-PT ngày 12/5/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Quyết định số 19/2022/QĐ-THA ngày 11/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam (Phan Nguyên Mãn) UBND huyện Quế Sơn
432/BC-UBND 07/08/2023 V/V GÓP Ý CHỈNH SỬA VÀ KIỂM SOÁT CÁC NỘI DUNG THUỘC QUẢN LÝ NGÀNH, LÃNH THỔ HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050. UBND huyện Quế Sơn
428/BC-UBND 04/08/2023 Báo cáo Nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023 – 2024 UBND huyện Quế Sơn
429/BC-UBND 04/08/2023 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/7/2023 (phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV) UBND huyện Quế Sơn
430/BC-UBND 04/08/2023 Danh sách CBCCVC tham gia tập huấn, bồi dưỡng công tác Chuyển đổi số năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
431/BC-UBND 04/08/2023 BC Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (tính đến ngày 31/7/2023) trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
425/BC-UBND 03/08/2023 tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện những tháng cuối năm 2023; đăng ký nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
426/BC-UBND 03/08/2023 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026 UBND huyện Quế Sơn
427/BC-UBND 03/08/2023 BÁO CÁO Kết quả phân bổ sử dụng nguồn kinh phí triển khai công tác đào đạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022-2023 UBND huyện Quế Sơn
422/BC-UBND 02/08/2023 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8/2023 UBND huyện Quế Sơn
423/BC-UBND 02/08/2023 Báo cáoVề việc cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng công trình đường nội thị thị trấnĐông Phú – Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Ngõ ông Tùng (TDP Thuận An) đến giáp ĐH20.QS (NSH TDP Tam Hòa) của Liên danh Kachi Việt Nam – P UBND huyện Quế Sơn
424/BC-UBND 02/08/2023 VỀ VIỆC RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN HƯƠNG AN (QUY HOẠCH MỞ RỘNG THỊ TRẤN HƯƠNG AN UBND huyện Quế Sơn
420/BC-UBND 01/08/2023 Báo cáo tình hình vướng mắc trong cấp GCN đối với các hộ dân thuộc dự án di dân vùng sạt lở, vùng ngập lụt UBND huyện Quế Sơn
421/BC-UBND 01/08/2023 Baó cáo thực trạng hoạt động thờ cúng Hồ Chí Minh UBND huyện Quế Sơn
415/BC-UBND 31/07/2023 BÁO CÁO Dự án có ảnh hưởng đến quy hoạch đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn (bổ sung) UBND huyện Quế Sơn
416/BC-UBND 31/07/2023 Báo cáo Về tăng cường quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
417/BC-UBND 31/07/2023 BÁO CÁO Đăng ký nhu cầu thực hiện hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
418/BC-UBND 31/07/2023 Báo cáo Số liệu phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính UBND huyện Quế Sơn
419/BC-UBND 31/07/2023 báo cáo đề xuất bổ sung TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình UBND huyện Quế Sơn
413/BC-UBND 27/07/2023 Đăng ký danh sách công chức tham gia tập huấn NTM 2023 UBND huyện Quế Sơn
414/BC-UBND 27/07/2023 báo cáo Kết quả thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com