Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 7, văn bản 201 đến 250 trong 312 văn bản.
118/BC-UBND 23/03/2023 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý I năm 2023) Tên dự án: Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
119/BC-UBND 23/03/2023 Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị UBND huyện Quế Sơn
120/BC-UBND 23/03/2023 Về việc chi hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
116/BC-UBND 22/03/2023 BAO CAO RA SOAT KSAN BO SUNG QH VUNG TINH UBND huyện Quế Sơn
117/BC-UBND 22/03/2023 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý I năm 2023) Tên dự án: Đền liệt sỹ Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
93/BC-UBND 10/03/2023 Việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc bàn hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
90/BC-UBND 09/03/2023 Báo cáo tình hình KTXH, ANQP tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 UBND huyện Quế Sơn
71/BC-UBND 01/03/2023 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực Quý 1/2023; Nhiệm vụ công tác Quý 2/2023 UBND huyện Quế Sơn
72/BC-UBND 01/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền cấp phép karaoke; quảng cáo băng rôn, phướn; tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo UBND huyện Quế Sơn
69/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo số liệu về quy mô dân số và diện tích tự nhiên huyện Quế Sơn và các đơn vị hành các xã thuộc huyện UBND huyện Quế Sơn
70/BC-UBND 28/02/2023 Cử thành viên tham gia Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu UBND huyện Quế Sơn
68/BC-UBND 27/02/2023 Báo cáo công tác thanh tra, TCD, KN-TC và PCTN quý 1/2023 UBND huyện Quế Sơn
67/BC-UBND 24/02/2023 Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trong 02 năm (2019 -2020) tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
64/BC-UBND 23/02/2023 VV BỔ SUNG HỒ SƠ, HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ SÀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (M3) ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TRUNG TÂM XÃ QUẾ XUÂN 1, HUYỆN QUẾ SƠN UBND huyện Quế Sơn
65/BC-UBND 23/02/2023 báo cáo tình hình hỗ trợ PCTT từ ngân sách trung ương năm 2021 huyện quế sơn UBND huyện Quế Sơn
66/BC-UBND 23/02/2023 Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
60/BC-UBND 22/02/2023 Báo cáo rà soát, biểu mẫu thống kê các TTHC nội bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
61/BC-UBND 22/02/2023 Nguồn dự phòng chi cho công tác phòng chống dịch Covid 19 theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh trong hai năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
62/BC-UBND 22/02/2023 VV KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2022 VỀ THỰC HIỆN HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022-2025 UBND huyện Quế Sơn
63/BC-UBND 22/02/2023 BÁO CÁO Dự toán hỗ trợ phát triển Làng nghề trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2023-2025 UBND huyện Quế Sơn
58/BC-UBND 21/02/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
59/BC-UBND 21/02/2023 Báo cáo Các nội dung tồn tại trong công tác đấu thầu theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
52/BC-UBND 20/02/2023 Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật UBND huyện Quế Sơn
53/BC-UBND 20/02/2023 BÁO CÁO Đăng ký nhu cầu thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
54/BC-UBND 20/02/2023 Báo cáo quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
55/BC-UBND 20/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 11 và Nghị quyết 15 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
56/BC-UBND 20/02/2023 Tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
57/BC-UBND 20/02/2023 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
51/BC-UBND 17/02/2023 Báo cáo, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 và đề xuất phương thức tuyển sinh từ năm học 2024 -2025 UBND huyện Quế Sơn
50/BC-UBND 16/02/2023 Thống kê lĩnh vực tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
47/BC-UBND 15/02/2023 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện dự án: Hồ chứa nước Lộc Đại và trường THPT Trần Đại Nghĩa UBND huyện Quế Sơn
45/BC-UBND 14/02/2023 Tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
46/BC-UBND 14/02/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới UBND huyện Quế Sơn
48/BC-UBND 14/02/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2016-2022 UBND huyện Quế Sơn
49/BC-UBND 14/02/2023 Báo cáo kế hoạch vốn đầu tưu công NSĐP xin kéo dài sang 2023 Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
42/BC-UBND 13/02/2023 Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế về lâm nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
43/BC-UBND 13/02/2023 Rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ gạo UBND huyện Quế Sơn
44/BC-UBND 13/02/2023 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
129/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
130/BC-UBND 10/02/2023 Kết quả phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đến hết tháng 01 năm 2023 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
37/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo thanh tra kiem tra cong tác tiếp nhận công dân về nước cách ly y tế UBND huyện Quế Sơn
38/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo thanh tra kiểm tra liên quan đến AIC UBND huyện Quế Sơn
39/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo việc thanh tra kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 UBND huyện Quế Sơn
40/BC-UBND 10/02/2023 SẢN PHẨM, CHỦ THỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) NĂM 2023 UBND huyện Quế Sơn
41/BC-UBND 10/02/2023 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
127/BC-UBND 09/02/2023 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
32/BC-UBND 07/02/2023 Tăng cường quản lý tài sản công trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
33/BC-UBND 07/02/2023 Báo cáo nội dung phục vụ Đoàn khảo sát các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
34/BC-UBND 07/02/2023 Báo cáo số liệu sinh viên đã và đang học tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
35/BC-UBND 07/02/2023 Kết quả thanh tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com