Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 194 văn bản.
199/TTr-UBND 09/11/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành Công trình: Cầu Trà Đình, xã Quế Phú. Hạng mục: Cầu và đường công vụ. UBND huyện Quế Sơn
200/TTr-UBND 09/11/2023 TTr Đề nghị điều chỉnh thông tin trong phương án kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
197/TTr-UBND 08/11/2023 TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH 4 (Xã Hương An đi xã Bình Giang), huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
198/TTr-UBND 08/11/2023 Đề nghị xét tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Đinh Quang Công) UBND huyện Quế Sơn
195/TTr-UBND 07/11/2023 Tờ trình xin trùng tu tôn tạo Nhà thờ Tộc Đinh UBND huyện Quế Sơn
196/TTr-UBND 07/11/2023 Về việc xin hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện công tác vệ sinh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
194/TTr-UBND 06/11/2023 Tờ trình Đề nghị giao đất cho Ban Quản lý dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn để thực hiện xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An; Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. (đợt 2) UBND huyện Quế Sơn
193/TTr-UBND 03/11/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú. UBND huyện Quế Sơn
191/TTr-UBND 02/11/2023 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
192/TTr-UBND 02/11/2023 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÂN BỔ VỐN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GPMB DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC LỘC ĐẠI UBND huyện Quế Sơn
189/TTr-UBND 31/10/2023 Tờ trình về việc xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung giá đất thơi kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện quế sơn UBND huyện Quế Sơn
190/TTr-UBND 31/10/2023 Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
186/TTr-UBND 30/10/2023 Đề nghị thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 UBND huyện Quế Sơn
187/TTr-UBND 30/10/2023 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
188/TTr-UBND 30/10/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị xem xét đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao huyện Quế Sơn năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
184/TTr-UBND 29/10/2023 Tỏ trình xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
185/TTr-UBND 29/10/2023 Tờ trình Về việc đăng ký danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
182/TTr-UBND 27/10/2023 Đề nghị tăng tổng mức và vốn tỉnh Đề án KCH đường huyện (ĐH) UBND huyện Quế Sơn
183/TTr-UBND 27/10/2023 tờ trình Đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích các loại đất tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
181/TTr-UBND 26/10/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
178/TTr-UBND 23/10/2023 Tờ trình Về việc xin thuê đất của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuê đất để thực hiện xây dựng công trình: Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện Quế Sơn thuộc dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch – Dốc Sỏi. Địa điểm: thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
179/TTr-UBND 23/10/2023 Đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và cầu dân sinh trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
177/TTr-UBND 19/10/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị UBND tỉnh cho phép kéo dài vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 sang năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
175/TTr-UBND 16/10/2023 Đề nghị thống nhất chủ trương cấp lại giấy phép khai thác khoán sản đất san lấp xây dựng công trình và đá tản lăn UBND huyện Quế Sơn
176/TTr-UBND 16/10/2023 đề nghị ban hành Văn bản chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với DNTN Quế Minh tại Dự án đầu tư xây dựng Lò nung gạch liên tục kiểu đứng, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
173/TTr-UBND 13/10/2023 TỜ TRÌNH: Về việc đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật vị trí cống luồng qua đường ĐT611 của Công trình: Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3). UBND huyện Quế Sơn
174/TTr-UBND 13/10/2023 Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2022-2023 UBND huyện Quế Sơn
172/TTr-UBND 12/10/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
170/TTr-UBND 11/10/2023 Tờ trình đề nghị khen thưởng trong tổng kết nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
171/TTr-UBND 11/10/2023 Đề xuất bổ sung đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh lộ trình dự kiến đầu tư năm 2023- 2025 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
169/TTr-UBND 06/10/2023 Xin hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp, mở rộng và lắp đặt điện chiếu sáng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã Quế Minh, Quế Thuận, Quế Phong, Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
167/TTr-UBND 05/10/2023 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022 thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
168/TTr-UBND 05/10/2023 Đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách tỉnh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
166/TTr-UBND 04/10/2023 Đề nghị phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
164/TTr-UBND 03/10/2023 Tờ trình đề nghị công nhận Di tích cấp tỉnh UBND huyện Quế Sơn
165/TTr-UBND 03/10/2023 Về việc xin thu hồi giấy chứng nhận về liệt sĩ, gia đình liệt sĩ Nguyễn Nghệ và đề nghị xóa tên liệt sỹ, thu hồi Bằng TQGC đối với ông Nguyễn Nghệ UBND huyện Quế Sơn
163/TTr-UBND 02/10/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án Địa điểm Chiến thắng Cấm Dơi; Hạng mục: Tu bổ hạng mục phù điêu, nhà bia và các hạng mục phụ trợ Địa điểm: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quả UBND huyện Quế Sơn
162/TTr-UBND 28/09/2023 Tờ trình Đề nghị phê duyệt phương án chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (VÕ CÔNG UÂN) UBND huyện Quế Sơn
160/TTr-UBND 27/09/2023 VV đưa người Tâm thần vào cơ sở BTXH tỉnh UBND huyện Quế Sơn
161/TTr-UBND 27/09/2023 Đề nghị phê duyệt kế hoạch và giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình trên địa bàn huyện Quế Sơn (danh mục: 4 dự án đầu tư) UBND huyện Quế Sơn
159/TTr-UBND 26/09/2023 Tờ trình về việc đề nghị bố trí vốn tất toán GPMB dự án Đường Cao tốc ĐN - QN theo QĐ phê duyệt quyết toán UBND huyện Quế Sơn
158/TTr-UBND 22/09/2023 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu công trình: Dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
157/TTr-UBND 21/09/2023 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
150/TTr-UBND 25/08/2023 TỜ TRÌNH Xin chủ trương dịch chuyển tuyến Kênh Ông Ruộng để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Nâng cấp đường nội thị Hương An (Đoạn từ ĐT611 nhà ông Giáo đến giáp Khu TĐC vùng sạt lở) UBND huyện Quế Sơn
145/TTr-UBND 18/08/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Long, huyện Quế Sơn từ năm 2025 sang năm 2024. UBND huyện Quế Sơn
144/TTr-UBND 16/08/2023 Tờ trình về việc Đề nghị tiếp nhận dự án “Ngôi trường hy vọng Samsung” của tổ chức Korea Food for the Hungry International UBND huyện Quế Sơn
143/TTr-UBND 15/08/2023 Tờ trình đề nghị bổ sung vốn nghị quyết 17, kèm báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
139/TTr-UBND 11/08/2023 Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen năm học 2022-2023 UBND huyện Quế Sơn
140/TTr-UBND 11/08/2023 Tờ trình đề nghị tặng Cờ thi đua năm học 2022-2023 UBND huyện Quế Sơn
141/TTr-UBND 11/08/2023 Đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án: Trường THPT Trần Đại Nghĩa Địa điểm: Xã Quế Thuận, Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com