Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 17, văn bản 1 đến 50 trong 835 văn bản.
409/UBND-KT 20/03/2024 V/v góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định phân cấp thực hiện nhiệm vụ về quản lý công trình lâm sinh và phương án quản lý rừng bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
400/UBND-NC 19/03/2024 Công văn thực hiện nghiêm, đầy đủ, toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC UBND huyện Quế Sơn
401/UBND-VX 19/03/2024 V/v đề nghị kiểm tra việc đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia UBND huyện Quế Sơn
402/UBND-KT 19/03/2024 Công văn giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh tình tiết vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai (Trần Phú) UBND huyện Quế Sơn
403/UBND-VX 19/03/2024 V/v góp ý, hoàn thiện chức năng, tính năng đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh UBND huyện Quế Sơn
404/UBND-KT 19/03/2024 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
405/UBND-VX 19/03/2024 V/v triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí văn hóa trong xây dựng huyện Nông thôn mới. UBND huyện Quế Sơn
406/UBND-NC 19/03/2024 triển khai thực hiện Quy định số 131 của Bộ Chính trị UBND huyện Quế Sơn
407/UBND-VX 19/03/2024 Về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
408/UBND-VX 19/03/2024 Hướng dẫn việc quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. UBND huyện Quế Sơn
392/UBND-TH 18/03/2024 V/v đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
393/UBND-NC 18/03/2024 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bản tỉnh trong tình hình mới UBND huyện Quế Sơn
394/UBND-NC 18/03/2024 Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước UBND huyện Quế Sơn
396/UBND-VX 18/03/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. UBND huyện Quế Sơn
397/UBND-KT 18/03/2024 V/v chấp thuận biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình Đường GT kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu cụm công nghiệp Quế Sơn đoạn Km0+00 – Km6+00. UBND huyện Quế Sơn
398/UBND-KT 18/03/2024 V/v thẩm tra, xác nhận kết quả duy trì hoặc chưa duy trì đối với các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
399/UBND-NC 18/03/2024 Công văn về việc kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện UBND huyện Quế Sơn
374/UBND-TH 15/03/2024 V/v xử lý hồ sơ lưu trữ còn tồn đọng. UBND huyện Quế Sơn
375/UBND-NC 15/03/2024 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06 của Chính phủ. UBND huyện Quế Sơn
376/UBND-VX 15/03/2024 CV xác minh các thông tin liên quan để xây dựng Bia chứng tích cuộc đấu tranh chính trị cầu Sông Con UBND huyện Quế Sơn
377/UBND-VX 15/03/2024 BC và rá soát thiếu đói giáp hạt năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
378/UBND-VX 15/03/2024 V/v cung cấp thông tin cấu hình ký thừa ủy quyền trên hệ thống phần mềm Qoffice UBND huyện Quế Sơn
379/UBND-VX 15/03/2024 Đề xuất phương án phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 và góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông năm học 2024-2025 UBND huyện Quế Sơn
380/UBND-NC 15/03/2024 V/v thanh lý nhà làm việc Công an xã Quế Châu cũ. UBND huyện Quế Sơn
381/UBND-KT 15/03/2024 góp ý dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Quế Sơn
382/UBND-KT 15/03/2024 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định một số nội dung kỹ thuật trong hoạt động dầu khí. UBND huyện Quế Sơn
383/UBND-KT 15/03/2024 V/v thẩm tra, xác nhận kết quả duy trì hoặc chưa duy trì đối với các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế Long UBND huyện Quế Sơn
384/UBND-KT 15/03/2024 V/v thẩm tra, xác nhận kết quả duy trì hoặc chưa duy trì đối với các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
385/UBND-KT 15/03/2024 V/v báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và quản lý, sử dụng, giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ XDCB trong Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Quế Sơn
386/UBND-TD 15/03/2024 Giao nhiệm vụ xử lý đơn của công dân: Ô. Nguyễn Văn Ánh, H. An UBND huyện Quế Sơn
387/UBND-NC 15/03/2024 Thống nhất chương trình hoạt động Phật sự năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
388/UBND-NC 15/03/2024 Giao nhiệm vụ giải quyết đơn UBND huyện Quế Sơn
389/UBND-VX 15/03/2024 Công văn về việc thông nhất nhận khoản viện trợ dự án do tổ chức WLP/Hoa Kỳ tài trợ tại huyện UBND huyện Quế Sơn
390/UBND-VX 15/03/2024 Công văn tham gia góp ý dự thảo Luật Quảng cáo. UBND huyện Quế Sơn
391/UBND-NC 15/03/2024 V/v triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện Quế Sơn
395/UBND-VX 15/03/2024 Giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội UBND huyện Quế Sơn
373/UBND-KT 14/03/2024 VV CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH THỬA ĐẤT ĐOÀN TUẤN, ĐOÀN NGỌC RI, XÃ QUẾ XUÂN 2 UBND huyện Quế Sơn
233/UBND-NC 22/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và CNCH. UBND huyện Quế Sơn
225/UBND-VX 21/02/2024 Công văn đề nghị tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số - 33NQTW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
226/UBND-NC 21/02/2024 Công văn góp ý dự thảo Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh UBND huyện Quế Sơn
227/UBND-NC 21/02/2024 V/v tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. UBND huyện Quế Sơn
228/UBND-NC 21/02/2024 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
229/UBND-KT 21/02/2024 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hơp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã UBND huyện Quế Sơn
230/UBND-KT 21/02/2024 chỉ đạo điều hành nước tưới và hoàn thiện phương án chống hạn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
231/UBND-KT 21/02/2024 Về việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công lắp đặt trụ Camera an ninh trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
232/UBND-KT 21/02/2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã UBND huyện Quế Sơn
218/UBND-NC 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai các hoạt động theo Kế hoạch của tỉnh. UBND huyện Quế Sơn
219/UBND-VX 20/02/2024 Công văn về việc thay đổi thời gian họp trực tuyến với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
220/UBND-KT 20/02/2024 Về việc cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất của Trần Đình Đựng, xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
221/UBND-KT 20/02/2024 Về việc cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất của Nguyễn Văn Lương, thị trấn Hương An UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com