Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 9 trong 17, văn bản 401 đến 450 trong 835 văn bản.
233/UBND-NC 22/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và CNCH. UBND huyện Quế Sơn
225/UBND-VX 21/02/2024 Công văn đề nghị tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số - 33NQTW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
226/UBND-NC 21/02/2024 Công văn góp ý dự thảo Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh UBND huyện Quế Sơn
227/UBND-NC 21/02/2024 V/v tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. UBND huyện Quế Sơn
228/UBND-NC 21/02/2024 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
229/UBND-KT 21/02/2024 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hơp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã UBND huyện Quế Sơn
230/UBND-KT 21/02/2024 chỉ đạo điều hành nước tưới và hoàn thiện phương án chống hạn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
231/UBND-KT 21/02/2024 Về việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công lắp đặt trụ Camera an ninh trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
232/UBND-KT 21/02/2024 Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã UBND huyện Quế Sơn
218/UBND-NC 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai các hoạt động theo Kế hoạch của tỉnh. UBND huyện Quế Sơn
219/UBND-VX 20/02/2024 Công văn về việc thay đổi thời gian họp trực tuyến với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
220/UBND-KT 20/02/2024 Về việc cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất của Trần Đình Đựng, xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
221/UBND-KT 20/02/2024 Về việc cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất của Nguyễn Văn Lương, thị trấn Hương An UBND huyện Quế Sơn
222/UBND-KT 20/02/2024 VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH THỬA ĐẤT CỦA NGUYỄN VÀNG, THỊ TRẤN HƯƠNG AN UBND huyện Quế Sơn
223/UBND-KT 20/02/2024 CV UBND HUYỆN_ CCTTQH Đinh Văn Minh_Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
224/UBND-VX 20/02/2024 Công văn thực hiện Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
212/UBND-VX 19/02/2024 Tạo điều kiện cho vận động viên tham gia giải bóng chuyền Nữ vô địch QN lần thứ 2024 UBND huyện Quế Sơn
213/UBND-VX 19/02/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
214/UBND-KT 19/02/2024 CV UBND HUYỆN NGUYỄN THỊ PHÙNG_QUẾ MỸ UBND huyện Quế Sơn
215/UBND-KT 19/02/2024 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Quế Sơn
216/UBND-NC 19/02/2024 V/v tham mưu thực hiện công tác phòng, chống mua bán người 2024; nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 06; khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác PCCC. UBND huyện Quế Sơn
217/UBND-KT 19/02/2024 Cv tham mưu giải quyết, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
208/UBND-VX 16/02/2024 Công văn về chương trình làm việc của tổ chức Happy People trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
209/UBND-KT 16/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ. UBND huyện Quế Sơn
210/UBND-KT 16/02/2024 Cv triển khai thực hiện công tác quản lý Thuế, chức năng bản đồ số đối với hộ KD UBND huyện Quế Sơn
211/UBND-KT 16/02/2024 CV CCTTQH Trần Bảy_Quế An UBND huyện Quế Sơn
205/UBND-NC 08/02/2024 V/v tăng cường tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. UBND huyện Quế Sơn
206/UBND-NC 08/02/2024 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến việc nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. UBND huyện Quế Sơn
207/UBND-NC 08/02/2024 V/v triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân năm 2024. UBND huyện Quế Sơn
199/UBND-VX 07/02/2024 Triển khai Thông tư số 06/2023/TT-BNG và Thông tư số 07/2023/TT-BNG của Bộ Ngoại giao UBND huyện Quế Sơn
200/UBND-VX 07/02/2024 Công văn về việc phối hơp kiểm tra khắc phục điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại Trường Tiêu học Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
201/UBND-VX 07/02/2024 Công văn về việc phối hợp báo cáo sơ kết 3 năm công tác kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới đất liền UBND huyện Quế Sơn
202/UBND-VX 07/02/2024 Triên khai công văn 310 của sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Nam về Giới thiệu Trường Cao Đẳng than - khoáng sản Việt Nam UBND huyện Quế Sơn
203/UBND-KT 07/02/2024 CV lấy ý kiến đồ án quy hoạch 1.500 Trung tâm đào tạo lái xe ô tô UBND huyện Quế Sơn
204/UBND-VX 07/02/2024 V/v đề nghị kiểm tra việc đồng bộ dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia UBND huyện Quế Sơn
187/UBND-KT 06/02/2024 Cv rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn trình HĐND huyện UBND huyện Quế Sơn
188/UBND-VX 06/02/2024 Công văn về việc việc tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
189/UBND-VX 06/02/2024 Công văn phúc đáp tờ trình số 03/TTr-THQM ngày 25/01/2024 về việc về việc xin phép tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng – Đón Xuân Giáp Thìn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
191/UBND-VX 06/02/2024 thông báo doanh nghiệp hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND huyện Quế Sơn
192/UBND-KT 06/02/2024 V/v đề nghị bổ sung thông tin các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
193/UBND-KT 06/02/2024 V/v góp ý đối với các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
194/UBND-KT 06/02/2024 CV UBND HUYỆN_CCTTQH HÀ THỊ NGHỊ_QUẾ LONG UBND huyện Quế Sơn
195/UBND-KT 06/02/2024 Công văn về việc đôn đốc lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023. UBND huyện Quế Sơn
196/UBND-KT 06/02/2024 CV UBND HUYỆN _CCTTQH ÔNG TRẦN QUANG_XÃ QUẾ LONG UBND huyện Quế Sơn
197/UBND-KT 06/02/2024 VỀ VIỆC ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC DỰ ÁN: NỐI DÀI HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH VỀ THÔN PHƯỚC DƯƠNG, THÔN PHONG PHÚ XÃ QUẾ THUẬN UBND huyện Quế Sơn
198/UBND-TH 06/02/2024 CV kiểm tra, rà soát, báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến nay còn hiệu lực. UBND huyện Quế Sơn
181/UBND-VX 05/02/2024 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
182/UBND-VX 05/02/2024 Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình sắp xếp, kiện toàn và Kế hoạch đào tạo, mua sắm túi YTTB cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
183/UBND-KT 05/02/2024 Cv tăng cường công tác quản lý thuế đối với các mỏ khoáng sản đang khai thác UBND huyện Quế Sơn
184/UBND-KT 05/02/2024 Công văn V/v hoán đổi vị trí đất ở của ông Lê Văn Nhi, trú tại TDP Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com