Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
83/GM-UBND 19/03/2024 GM HN sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 UBND huyện Quế Sơn
78/GM-UBND 18/03/2024 GM kiểm tra Đài nước và hệ thống đường ống cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Quế Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
79/GM-UBND 18/03/2024 GM thông qua Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện UBND huyện Quế Sơn
80/GM-UBND 18/03/2024 Giấy mời kiểm tra, khảo sát thực tế xã đăng ký về đích NTM năm 2023 (Quế An, Quế Minh) UBND huyện Quế Sơn
81/GM-UBND 18/03/2024 Hội nghị công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
82/GM-UBND 18/03/2024 Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý, thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Thuận, Quế Long UBND huyện Quế Sơn
76/GM-UBND 15/03/2024 GM họp bàn về công tác GPMB xây dựng Bia Di tích Dốc Tầng, xã Quế Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
77/GM-UBND 15/03/2024 GM họp công bố kết luận thanh tra UBND huyện Quế Sơn
50/GM-UBND 21/02/2024 Giấy mời họp bàn thống nhất các danh mục đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
48/GM-UBND 20/02/2024 GM dự lễ giao, nhận quân năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
49/GM-UBND 20/02/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức đối thoại giải quyết nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Hiệp và bà Trần Thị Loan (lần 2) UBND huyện Quế Sơn
43/GM-UBND 19/02/2024 Giấy mời nghiệm thu Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện UBND huyện Quế Sơn
44/GM-UBND 19/02/2024 UBND huyện Quế Sơn làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quyết toán xây dựng công trình: Dự án thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai vùng sản xuất màu 03 xã huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
45/GM-UBND 19/02/2024 Hội nghị chuyên đề, tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
46/GM-UBND 19/02/2024 UBND huyện Quế Sơn tổ chức cuộc họp để nắm tình hình công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân UBND huyện Quế Sơn
47/GM-UBND 19/02/2024 Giấy mời c họp trực tuyến với các ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
42/GM-UBND 16/02/2024 làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra, giải quyết đề nghị của UBND xã Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
41/GM-UBND 05/02/2024 Giấy mời dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
39/GM-UBND 02/02/2024 GIẤY MỜI họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với xã Quế Minh và xã Quế An UBND huyện Quế Sơn
40/GM-UBND 02/02/2024 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức cuộc họp tham gia góp ý thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Thuận UBND huyện Quế Sơn
38/GM-UBND 01/02/2024 GM họp trực tuyến công tác CCHC của Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
19/GM-HĐĐG 29/01/2024 Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện tổ chức họp nhằm xem xét, thẩm định để đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Cơ quan khác
33/GM-UBND 29/01/2024 Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình KT-XH, AN-QP tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2024 và họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến dự án Nghĩa trang Nhân dân Nỗng Tranh theo UBND huyện Quế Sơn
34/GM-UBND 29/01/2024 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát lại các nội dung có liên quan đến việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
35/GM-UBND 29/01/2024 GM làm việc với các Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn – Nông Sơn – Hiệp Đức và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành trên trên lĩnh vực đất đai UBND huyện Quế Sơn
36/GM-UBND 29/01/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức đối thoại giải quyết nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Hiệp và bà Trần Thị Loan UBND huyện Quế Sơn
37/GM-HĐTĐ 29/01/2024 Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý, thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Phong Cơ quan khác
31/GM-UBND 26/01/2024 Dự họp Đoàn kiểm tra Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
32/GM-UBND 26/01/2024 GM kiểm tra hiện trường danh mục đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
30/GM-UBND 24/01/2024 Giấy mời họp bàn kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 từ nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
16/GM-HĐTĐ 23/01/2024 Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã theo Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý, thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2. Cơ quan khác
28/GM-UBND 23/01/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
29/GM-UBND 23/01/2024 nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác các Nhà máy nước, hệ thống nước sạch tập trung thuộc tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
26/GM-UBND 21/01/2024 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
27/GM-UBND 21/01/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra thực tế công trình Hồ chứa nước Lộc Đại về tính khả thi về trữ lượng đất đắp đập từ các mỏ Nỗng Trọc, Hố Thác; việc tận dụng đất từ lòng hồ, đất dư thừa từ đào móng công trình đã báo cáo UBND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
25/GM-UBND 19/01/2024 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
18/GM-UBND 15/01/2024 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức cuộc họp tham gia góp ý thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quế Mỹ. UBND huyện Quế Sơn
19/GM-UBND 15/01/2024 UBND huyện kiểm tra khu vực đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Nỗng Hàm, xã Quế Thuận. UBND huyện Quế Sơn
20/GM-UBND 15/01/2024 UBND huyện tổ chức làm việc với các ngành, địa phương liên quan về lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra Nỗng Tranh, xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
21/GM-UBND 15/01/2024 Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
22/GM-UBND 15/01/2024 GM họp thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của xã Quế Phú, Quế Mỹ và Hương An UBND huyện Quế Sơn
23/GM-UBND 15/01/2024 Gm làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về giải quyết hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử huyện UBND huyện Quế Sơn
24/GM-UBND 15/01/2024 UBND huyện tổ chức làm việc với UBND xã Quế Mỹ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến quyết toán công trình kênh trạm bơm ngược chiều, Nghĩa trang nhân dân Xuân Tây, tiến độ GPMB công trình ĐH 21, ĐH 03, UBND huyện Quế Sơn
09/GM-BCĐ 12/01/2024 GM Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 Cơ quan khác
16/GM-UBND 11/01/2024 Hội nghị tổng kết hoạt động ngành LĐ - TB&XH năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
17/GM-UBND 11/01/2024 GM làm việc vơi hộ ông Phan Thanh Sinh UBND huyện Quế Sơn
15/GM-UBND 10/01/2024 GM làm việc với hộ ông Phan Thanh Sinh UBND huyện Quế Sơn
03/GM-BCĐ 09/01/2024 Họp Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 Cơ quan khác
13/GM-UBND 08/01/2024 UBND huyện Quế Sơn làm việc với các ngành, địa phương liên quan về giải quyết các dự án chậm tiến độ tại các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện. UBND huyện Quế Sơn
14/GM-UBND 08/01/2024 Giấy mời Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ngành Văn hóa và Thông tin năm 2023 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com