Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 16, văn bản 751 đến 778 trong 778 văn bản.
19/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022 (đợt 2) UBND huyện Quế Sơn
20/QĐ-UBND 16/01/2023 Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình năm 2023 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
18/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
16/QĐ-UBND 12/01/2023 Phân bổ kinh phí hỗ trợ mua gạo cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
17/QĐ-UBND 12/01/2023 Về việc phân bổ kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023. UBND huyện Quế Sơn
14/QĐ-UBND 10/01/2023 Phân bổ kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
15/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định thanh lý tài sản tại Trường Mẫu giáo Hương An, điểm trường TDP. Hương Lộc (vb này ký trên hệ thống nay cập nhật lại 13/01/2023) UBND huyện Quế Sơn
07/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định điều chỉnh số hiệu thửa đất, tờ bản đồ trong Quyết định thu hồi của hộ bà Hồ Thị Ba, tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
06/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý UBND huyện Quế Sơn
1639/QĐ-UBND 30/12/2022 Thu hồi và phân bổ kinh phí sửa chữa công trình tại các trường năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1640/QĐ-UBND 30/12/2022 Phân bổ nguồn vốn thực hiện Phương án quản lý , thu gom, xử lý rác thải năm 2022 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
1645/QĐ-UBND 30/12/2022 Xuất ngân sách huyện năm 2022 số tiền 218.661.100 đồng UBND huyện Quế Sơn
1646/QĐ-UBND 30/12/2022 Phân bổ ngân sách tỉnh để phòng KTHT huyện thực hiện công trình MTQG xd NTM 2022 UBND huyện Quế Sơn
1647/QĐ-UBND 30/12/2022 QUyết định Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng đoạn Km0+00-Km6+00 dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1659/QĐ-UBND 30/12/2022 Phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1660/QĐ-UBND 30/12/2022 Thu hồi và phân bổ kinh phí phòng chống dịch Covid 19 UBND huyện Quế Sơn
1661/QĐ-UBND 30/12/2022 Thu hồi kinh phí sửa chữa các công trình học UBND huyện Quế Sơn
1562/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt BC KTKT công trình: Đường nội thị thị trấn Đông Phú – Nâng cấp, mở rộng đoạn từ Trường Tiểu học Tam Mỹ đi đồng Nga (ngõ ông Sơn) UBND huyện Quế Sơn
1563/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết Nếp theo NQ17 của HTX Hương An UBND huyện Quế Sơn
1564/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết tiêu thụ lúa thương phẩm theo Nghị quyết 17 của HTX Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
1566/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp dịch vụ Bảo hiểm mọi rủi ro trong hoạt động xây dựng thi công xây lắp. Công trình: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An; Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và thị trấn Hương An UBND huyện Quế Sơn
1567/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định tặng giấy khen cho TT, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1568/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1569/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết theo NQ 17 - sp Lạc của HTX Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
1570/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết lúa giống theo NQ17 của HTX Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
1571/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch liên kết lúa giống theo NQ17 của HTX Quế Xuân 2 UBND huyện Quế Sơn
1572/QĐ-UBND 26/12/2022 Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
1557/QĐ-UBND 23/12/2022 Thu hồi nguồn kinh phí đã phân bổ trong năm 2022 của các cơ quan đơn vị UBND huyện Quế Sơn
1558/QĐ-UBND 23/12/2022 Điều chuyển nguồn vốn ngân sách huyện đã phân bổ năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1524/QĐ-UBND 21/12/2022 Phê duyệt danh sách và kinh phí giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Là UBND huyện Quế Sơn
1525/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định khen TT, cá nhân có thành tích công tác Hội PN năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1526/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và PT thanh niên 2022 UBND huyện Quế Sơn
1527/QĐ-UBND 21/12/2022 Phê duyệt danh mục, nguồn vốn và giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Quế Hiệp, Quế Phong UBND huyện Quế Sơn
1504/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định phê duyệt Phương án sản xuất lúa theo NĐ 35 xã Quế An UBND huyện Quế Sơn
1505/QĐ-UBND 20/12/2022 Quyết định phê duyệt phương án sản xuất lúa theo NĐ35 xã Quế Châu UBND huyện Quế Sơn
1497/QĐ-UBND 19/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1498/QĐ-UBND 19/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1499/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định tặng giấy khen Nguyễn Tấn Quốc - Huyện đoàn UBND huyện Quế Sơn
1500/QĐ-UBND 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Trường Mẫu giáo Hương An. Hạng mục: Sửa chữa sân nền, mương thoát nước và mái che điểm chính. Địa điểm: TT Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
1501/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Hiệp UBND huyện Quế Sơn
1502/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le; hạng mục: Hồ cảnh quan, điện chiếu sáng UBND huyện Quế Sơn
1503/QĐ-UBND 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng Công trình: Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Thuận.Hạng mục: Nâng cấp bia ghi tên liệt sĩ, sân hành lễ, sân nền. Địa điểm: Xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
1449/QĐ-UBND 15/12/2022 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le; Hạng mục: Hồ cảnh quan, điện chiếu sáng UBND huyện Quế Sơn
1450/QĐ-UBND 15/12/2022 QĐ phê duyệt tiền điện BTXH xã Quế Long năm 2022(bổ sung) UBND huyện Quế Sơn
1451/QĐ-UBND 15/12/2022 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn đường Lê Duẩn đi xã Quế Minh và đoạn Tổ dân cư số 01 (từ Kênh N1 đến nhà bà Đào), Tổ dân cư số 06 (từ nhà ông Nguyễn Sửu đến nhà ông Tấn Nhỉ) thuộc TDP Lãnh Thượng I UBND huyện Quế Sơn
1452/QĐ-UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu kiểm toán thi công xây dựng đoạn Km0+00-Km6+00. Dự án: Đường giao thông (GT) kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông – lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
1446/QĐ-UBND 14/12/2022 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo Quảng trường 26 tháng 3 và tường rào Tượng đài chiến thắng Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
1445/QĐ-UBND 13/12/2022 Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
1345/QĐ-UBND 22/11/2022 Quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
1346/QĐ-UBND 22/11/2022 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập GDTH năm 2022 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com