Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 7, văn bản 201 đến 250 trong 312 văn bản.
269/BC-UBND 09/05/2024 Tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, công tác quản lý, sử dụng vốn tạm ứng hợp đồng và thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng quá hạn, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước UBND huyện Quế Sơn
270/BC-UBND 09/05/2024 Báo cáo Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã UBND huyện Quế Sơn
271/BC-UBND 09/05/2024 Báo cáo kết quả thực hiện văn bản xử lý kết luận thanh tra tại Công văn số 8131/UBND-NCKS ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
272/BC-UBND 09/05/2024 Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực UBND huyện Quế Sơn
273/BC-UBND 09/05/2024 Báo cáo nhân sự tham mưu công tác thẩm tra, thẩm định dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng UBND huyện Quế Sơn
266/BC-UBND 08/05/2024 BC kết quả thực hiện các TB của Thường trực HU, BTV Huyện uỷ UBND huyện Quế Sơn
267/BC-UBND 08/05/2024 Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay UBND huyện Quế Sơn
268/BC-UBND 08/05/2024 Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2022 và tồn đọng năm 2021 về trước trong quý II năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
260/BC-UBND 07/05/2024 Về việc quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ chính sách năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
261/BC-UBND 07/05/2024 Báo cáo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa UBND huyện Quế Sơn
262/BC-UBND 07/05/2024 Quyết toán kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
263/BC-UBND 07/05/2024 Báo cáo kinh phí phân bổ theo Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
264/BC-UBND 07/05/2024 báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
265/BC-UBND 07/05/2024 Báo cáo Tham luận hội nghị tổng kết PCTT tỉnh 2024 Quế SơN UBND huyện Quế Sơn
258/BC-UBND 04/05/2024 Báo cáo tiến độ thực hiện và các nội dung vướng mắc xin ý kiến giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ dân tại thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
259/BC-UBND 04/05/2024 báo cáo đánh giá an toàn đê, kè 2024 huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
257/BC-UBND 03/05/2024 Bao cáo giai ngân vốn đầu tư công năm 2024 (đến 2.5.2024) UBND huyện Quế Sơn
254/BC-UBND 02/05/2024 Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
255/BC-UBND 02/05/2024 Về việc đề xuất tên gọi của đơn vị hành chính huyện sau khi sắp xếp UBND huyện Quế Sơn
256/BC-UBND 02/05/2024 Tồn tại, vướng mắc Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn Thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
252/BC-UBND 29/04/2024 BC Tổ chức bộ máy, CBCCVC, người lao động phục vụ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 UBND huyện Quế Sơn
253/BC-UBND 29/04/2024 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính UBND huyện Quế Sơn
56/BC-UBND 26/04/2024 Tổ chức bộ máy Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
244/BC-UBND 25/04/2024 Báo cáo nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện đến hết quí 1/2024 UBND huyện Quế Sơn
245/BC-UBND 25/04/2024 Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện Quế Sơn
246/BC-UBND 25/04/2024 Báo cáo góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. UBND huyện Quế Sơn
247/BC-UBND 25/04/2024 Giải trình nguồn kinh phí mục tiêu theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 282/KTNN-TH ngày 25/12/20232 UBND huyện Quế Sơn
248/BC-UBND 25/04/2024 Quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển ất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
249/BC-UBND 25/04/2024 Báo cáo cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
250/BC-UBND 25/04/2024 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
251/BC-UBND 25/04/2024 Báo cáo Xin chủ trương về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCHQS xã Quế Phong UBND huyện Quế Sơn
241/BC-UBND 24/04/2024 BC kết quả thực hiện NQ 43/HĐND tỉnh UBND huyện Quế Sơn
242/BC-UBND 24/04/2024 Thống kê gỗ xử lý tịch thu năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
243/BC-UBND 24/04/2024 Công văn Về việc tham gia góp ý Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
237/BC-UBND 23/04/2024 Báo cáo: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện và công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng dự án: Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 2) UBND huyện Quế Sơn
238/BC-UBND 23/04/2024 Cam kết thời gian hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Mở rộng Khu dân cư số 2 và dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Đông Phú, tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. UBND huyện Quế Sơn
239/BC-UBND 23/04/2024 nhận xét, đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
233/BC-UBND 22/04/2024 Bc kết quả giải ngân nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
234/BC-UBND 22/04/2024 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH Dự án: Thảm nhựa đường ven bao ngoài hàng rào Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
235/BC-UBND 22/04/2024 BC Tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) UBND huyện Quế Sơn
236/BC-UBND 22/04/2024 Thực hiện kinh phí chăm sóc trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng UBND huyện Quế Sơn
225/BC-UBND 19/04/2024 Đề xuất bổ sung danh mục các dự án du lịch ưu tiên thu hút đầu tư vào huyện Quế Sơn năm 2024 - 2025 UBND huyện Quế Sơn
226/BC-UBND 19/04/2024 Bao cao so ket 05 nam Quy dinh 11 và Chi thi 27 cua BCT UBND huyện Quế Sơn
227/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tinh năm 2024 huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
228/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo góp ý Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã. UBND huyện Quế Sơn
229/BC-UBND 19/04/2024 BÁO CÁO Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (Qúy I năm 2024 ) Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và thị trấn Hương An Hạng mục: TĐC xã Quế Phú và TT Hương An. Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
230/BC-UBND 19/04/2024 Đề xuất định hướng chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai UBND huyện Quế Sơn
231/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
232/BC-UBND 19/04/2024 Báo cáo đánh giá những vướng mắc, bất cập và góp ý dự thảo Nghị định quy định về đất lúa UBND huyện Quế Sơn
223/BC-UBND 17/04/2024 Báo cáo Về việc đề xuất tên gọi của đơn vị hành chính huyện sau khi sắp xếp UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com