Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
138/KH-UBND 29/05/2024 Thực hiện Tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng (Tiểu dự án 2- Dự án 3) năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
136/KH-UBND 28/05/2024 Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
137/KH-UBND 28/05/2024 thực hiện công tác thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước UBND huyện Quế Sơn
134/KH-UBND 27/05/2024 Tổ chức Ngày hội Gia đình huyện Quế Sơn năm 2024. Tập luyện và tham gia Ngày hội Gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
135/KH-UBND 27/05/2024 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU_QUẾ CHÂU UBND huyện Quế Sơn
132/KH-UBND 24/05/2024 Triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
133/KH-UBND 24/05/2024 KH Khắc phục Kết luận thanh tra số 408/KL-PX05 ngày 22/4/2024 của Thanh tra Công an tỉnh Quảng nam UBND huyện Quế Sơn
131/KH-UBND 23/05/2024 KH dự Lễ tuyên thệ, thăm chiến sỹ mới năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
130/KH-UBND 22/05/2024 Thu - chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
129/KH-UBND 21/05/2024 Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới UBND huyện Quế Sơn
77/KH-BCĐ 20/05/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 Cơ quan khác
128/KH-UBND 17/05/2024 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2023 – 2025 và Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
75/KH-BCĐ 17/05/2024 Kế hoạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024 Cơ quan khác
127/KH-UBND 16/05/2024 Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
125/KH-UBND 15/05/2024 Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
126/KH-UBND 15/05/2024 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
69/KH-BTC 13/05/2024 Kế hoạch Tổ chức Chương trình Gameshow “Quê mình xứ Quảng” năm 2024 Cơ quan khác
70/KH-BCĐ 13/05/2024 Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 Cơ quan khác
123/KH-UBND 10/05/2024 Kế hoạch thăm, chức mừng Lễ Phật đản 2024 (PL.2568) UBND huyện Quế Sơn
124/KH-UBND 10/05/2024 Triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
122/KH-UBND 09/05/2024 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
66/KH-BCĐ 09/05/2024 Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024 Cơ quan khác
67/KH-BCĐ 09/05/2024 Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân Cơ quan khác
118/KH-UBND 08/05/2024 Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Quế Sơn đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
119/KH-UBND 08/05/2024 Kiểm tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn 2024 UBND huyện Quế Sơn
120/KH-UBND 08/05/2024 Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
121/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch số hóa thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
62/KH-BCĐ 07/05/2024 Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 Cơ quan khác
117/KH-UBND 06/05/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công UBND huyện Quế Sơn
116/KH-UBND 04/05/2024 Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
115/KH-UBND 03/05/2024 Kế hoạch Xây dựng “Cộng đồng học tập” trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
114/KH-UBND 02/05/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
57/KH-BCĐ 29/04/2024 Triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 Cơ quan khác
112/KH-UBND 26/04/2024 Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
113/KH-UBND 26/04/2024 kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
55/KH-BCĐ 25/04/2024 Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Quế Sơn” năm 2024 Cơ quan khác
110/KH-UBND 23/04/2024 Kế hoạch vùng trồng tập trung của huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
109/KH-UBND 22/04/2024 Kế hoạch đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
111/KH-UBND 22/04/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” trên địa bàn huyện Quế Sơn đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
107/KH-UBND 19/04/2024 Tham mưu kế hoạch công tác KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm 2024 - 2025 UBND huyện Quế Sơn
108/KH-UBND 19/04/2024 Chuyển đổi số huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
47/KH-BCĐ 17/04/2024 Tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hoá giao thông" năm 2024 Cơ quan khác
48/KH-BCĐ 17/04/2024 KH thực hiên chinh sách BHXH Cơ quan khác
102/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
103/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch tập huấn xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
104/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH THAM GIA TECHFEST QUẢNG NAM 2024 UBND huyện Quế Sơn
105/KH-UBND 16/04/2024 KẾ HOẠCH Phát triển ngành nghề nông thôn huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
106/KH-UBND 16/04/2024 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Quế Sơn năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
101/KH-UBND 15/04/2024 Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
100/KH-UBND 12/04/2024 KH giám sát, đánh giá CTMTQG giảm nghèo năm 2024 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com