Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 7, văn bản 1 đến 50 trong 312 văn bản.
329/BC-UBND 29/05/2024 Báo cáo Góp ý dự thảo Quy định và Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
330/BC-UBND 29/05/2024 Báo cáo đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp ông Nguyễn Chỉnh, xã Quế Hiệp UBND huyện Quế Sơn
326/BC-UBND 28/05/2024 Báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí huyện NTM UBND huyện Quế Sơn
327/BC-UBND 28/05/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (theo CV số 3571/UBND-KTN ngày 17/5/2024 ) UBND huyện Quế Sơn
328/BC-UBND 28/05/2024 Đăng ký danh sách CBCCVC tham gia tập huấn Luật Thực hiện dân chủ cơ sở UBND huyện Quế Sơn
322/BC-UBND 27/05/2024 Về tổ chức, hoạt động và quản lý tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp huyện. UBND huyện Quế Sơn
323/BC-UBND 27/05/2024 V/V BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UBND huyện Quế Sơn
324/BC-UBND 27/05/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí giao thông đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM (huyện Quế Sơn) giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Quế Sơn
325/BC-UBND 27/05/2024 Phân tích đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) huyện Quế Sơn năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
320/BC-UBND 25/05/2024 Kết quả thực hiện Kết luận, kiến nghị của Thanh tra; Kiểm toán nhà nước UBND huyện Quế Sơn
321/BC-UBND 25/05/2024 Báo cáo thực hiện khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương UBND huyện Quế Sơn
319/BC-UBND 24/05/2024 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
82/BC-BCĐ 24/05/2024 Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 Cơ quan khác
317/BC-UBND 23/05/2024 BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG Công trình: Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
318/BC-UBND 23/05/2024 Đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư một số công trình thuộc danh mục đầu tư công, dự kiến đầu tư năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2024 của HĐND huyện UBND huyện Quế Sơn
310/BC-UBND 22/05/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh năm 2023 và kết quả rà soát đưa vào thực hiện năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
311/BC-UBND 22/05/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 2355/KH-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
312/BC-UBND 22/05/2024 Báo cáo tình hình hoạt động Tổ khuyến nông cộng đồng UBND huyện Quế Sơn
313/BC-UBND 22/05/2024 BÁO CÁO NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG_QUẾ SƠN UBND huyện Quế Sơn
314/BC-UBND 22/05/2024 Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
315/BC-UBND 22/05/2024 Báo cáo sơ kết nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 UBND huyện Quế Sơn
316/BC-UBND 22/05/2024 góp ý Phương án tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính UBND huyện Quế Sơn
307/BC-UBND 21/05/2024 Báo cáo Rà soát, thống kê các trường hợp chỉnh lý biến động đất đai do hiến đất, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; do điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
308/BC-UBND 21/05/2024 Về việc tồn tại, khó khăn, vướng mắc kéo dài liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư UBND huyện Quế Sơn
309/BC-UBND 21/05/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự án Cầu Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
303/BC-UBND 20/05/2024 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V - Bộ Công an để xây dựng trường bắn súng tại xã Quế Cường (nay là xã Quế Mỹ), huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
304/BC-UBND 20/05/2024 Báo cáo nhu cầu nâng ngạch công chức năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
305/BC-UBND 20/05/2024 Báo cáo ban thường vụ huyện ủy xin ý kiến về việc cưỡng chế trường hợp ông Lê Minh Hiệp và Công ty Tủ áo Cánh kính Việt Nam UBND huyện Quế Sơn
17/05/2024 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49 của Trung ương (dự thảo) Cơ quan khác
298/BC-UBND 17/05/2024 Bao cao ket qua SD Phầm mềm TCD quan ly don UBND huyện Quế Sơn
299/BC-UBND 17/05/2024 Số liệu biên chế, định suất hợp đồng lao động và kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Quế Sơn. UBND huyện Quế Sơn
300/BC-UBND 17/05/2024 Báo cáo tham gia ý kiến về việc thu thuế thóc sử dụng đất nông nghiệp UBND huyện Quế Sơn
301/BC-UBND 17/05/2024 BÁO CÁO DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THEO DÕI, TỔNG HỢP BÁO CÁO UBND huyện Quế Sơn
302/BC-UBND 17/05/2024 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
294/BC-UBND 16/05/2024 Báo cáo hiện trạng và đề xuất lộ trình xử lý các cơ sở nhà, đất, tài sản công khác của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. UBND huyện Quế Sơn
295/BC-UBND 16/05/2024 Về việc quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách trong năm 2023 UBND huyện Quế Sơn
296/BC-UBND 16/05/2024 BC triển khai thực hiện CTMTGN năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
297/BC-UBND 16/05/2024 Báo cáo Kết quả giải quyết về nội dung liên quan đến Hợp đồng lao động tại Hội người mù huyện UBND huyện Quế Sơn
287/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo tổng kết thi hành luật lâm nghiệp năm 2017 UBND huyện Quế Sơn
288/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo quyết toán Quỹ Phòng chông thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
289/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo xin chủ trương thực hiện Kết luận thanh tra UBND huyện Quế Sơn
290/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật UBND huyện Quế Sơn
291/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo thực trạng, dự kiến kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập UBND huyện Quế Sơn
292/BC-UBND 15/05/2024 Báo cáo kế hoạch biên chế công chức năm 2025 và số người làm việc đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025 UBND huyện Quế Sơn
293/BC-UBND 15/05/2024 Kế hoạch biên chế viên chức năm 2025 và lộ trình tinh giản số biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN đến năm 2026 UBND huyện Quế Sơn
286/BC-UBND 14/05/2024 Triển khai thực hiện CTMTGN năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
279/BC-UBND 13/05/2024 Báo cáo xếp loại đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT), đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ năm 2024 UBND huyện Quế Sơn
280/BC-UBND 13/05/2024 Đăng ký danh sách tham gia đàotạo nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số UBND huyện Quế Sơn
281/BC-UBND 13/05/2024 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
282/BC-UBND 13/05/2024 Báo cáo nguon ngan sach tinh ho tro 2023 (cau ngo 5 Nhi và Đương ĐH 14 đi KCN Tây An) UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com