Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
146/KH-UBND 19/09/2022 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2022, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 UBND huyện Quế Sơn
147/KH-UBND 19/09/2022 Cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
142/KH-UBND 08/09/2022 Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
140/KH-UBND 06/09/2022 Truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM trên địa bàn huyện QS gđ 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
138/KH-UBND 29/08/2022 Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
135/KH-UBND 12/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
122/KH-UBND 05/07/2022 Kế hoạch chương trình việc làm đến năm 2025 UBND huyện Quế Sơn
123/KH-UBND 05/07/2022 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 UBND huyện Quế Sơn
118/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch triển khia đánh giá xếp loại Đơn vị học tập UBND huyện Quế Sơn
117/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
115/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ UBND huyện Quế Sơn
96/KH-UBND 20/05/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
94/KH-UBND 19/05/2022 Dự lễ tuyên thệ chiễn sĩ mới năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
95/KH-UBND 19/05/2022 Kế hoạch vận động nguồn lực cho hoạt động BTTE UBND huyện Quế Sơn
83/KH-UBND 06/05/2022 Kế hoạch thăm Lễ Phật đản 2022 UBND huyện Quế Sơn
82/KH-UBND 29/04/2022 Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
75/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Quế Hiệp, nông thôn mới nâng cao xã Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
77/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch Tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, thị trấn; Nhà Văn hoá - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
70/KH-UBND 14/04/2022 Kế hoạch tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
69/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch phân loại đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội dân phòng năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
61/KH-UBND 31/03/2022 Thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA của bộ Công an quy định về khu Dân cư xã phường thị trấn cơ quan, doanh nghiệp cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự UBND huyện Quế Sơn
60/KH-UBND 25/03/2022 Đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
46/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn UBND huyện Quế Sơn
47/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch số hoá thủ tục hành chính còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
44/KH-UBND 10/03/2022 KH giải quyết những vấn đề nổi cộm cần tập trung giải quyêt theo KH 70-Kh /HU ngày 18/01/2022 của Huyện Ủy UBND huyện Quế Sơn
45/KH-UBND 10/03/2022 Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu và triển khai công tác điều dưỡng năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
43/KH-UBND 09/03/2022 KH thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
35/KH-UBND 24/02/2022 Triển khai thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
33/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch hậu kiểm ATTP năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
34/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 UBND huyện Quế Sơn
19/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
20/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic... UBND huyện Quế Sơn
21/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025 UBND huyện Quế Sơn
156/KH-UBND 30/12/2021 Tổ chức hoạt động phục vụ Tết nguyên đáng Nhâm dần 2022 UBND huyện Quế Sơn
138/KH-UBND 09/11/2021 Triển khai, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và NĐ số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của CP UBND huyện Quế Sơn
120/KH-UBND 06/10/2021 Tập trung cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
112/KH-UBND 01/09/2021 Hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
109/KH-UBND 31/08/2021 Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh QN trên địa bàn huyện QS năm 2021 và những năm tiếp theo. UBND huyện Quế Sơn
110/KH-UBND 31/08/2021 Cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC huyện Quế Sơn năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
111/KH-UBND 31/08/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 17/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng UBND huyện Quế Sơn
60/KH-UBND 22/04/2021 Thực hiện đề án lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan nhà nước gđ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
59/KH-UBND 20/04/2021 Phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử ĐB QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
109/KH-UBND 12/11/2020 Phối hợp thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại xã Quế mỹ phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
107/KH-UBND 09/11/2020 Triển khai thực hiện Đề án " Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù " trên địa bàn huyện QS gđ 2021-2025, định hướng đến năm 2030 UBND huyện Quế Sơn
108/KH-UBND 09/11/2020 Thực hiện KL số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục PL, nâng cao ý thức chấp hành PL của CB, nhân dân. UBND huyện Quế Sơn
105/KH-UBND 05/11/2020 Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo GV mầm non tiểu học THCS năm 2021 theo NĐ 71/2020/ND-CP UBND huyện Quế Sơn
106/KH-UBND 05/11/2020 Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
100/KH-UBND 07/10/2020 Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
99/KH-UBND 21/09/2020 Tổ chức thực hiện ''ngày pháp luật nước CHXHCNVN ngày 09.11'' năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
95/KH-UBND 14/09/2020 Triển khai thực " Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com